Công ty cổ phần Đại Hùng Container

 Văn phòng: Số 1047 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng
 Kho bãi: TVK Depot, Số 74 Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng
 Điện thoại: 0966.672.622
 Giờ làm việc: 8:00 – 19:00 0966672622